CBTC đơn vị Sở nội vụ mong muốn có thể in tổng hợp các báo cáo

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị Sở nội vụ có thể in tổng hợp các báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R45, các báo cáo in tại đơn vị chỉ có thể in chi tiết các đơn vị, chưa có tùy chọn in tổng hợp.

– Kể từ phiên bản R45, CBTC đơn vị Sở nội vụ có thể in tổng hợp các báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn in mẫu BM03/BNV hoặc mẫu BM04/BNV.

2. Phần mềm hiển thị bảng khai báo tham số báo cáo, tại đây đơn vị có thể tích chọn hiển thị số liệu tổng hợp.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA