CBTC mong muốn phần mềm tự động cập nhật loại cán bộ theo chức vụ chức danh của CBNV

1. Mục đích

Phần mềm tự động cập nhật loại cán bộ theo chức vụ chức danh của CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R45, khi khai báo chức vụ chức danh của CBNV, phần mềm sẽ không tự động cập nhật loại cán bộ mà sẽ do người dùng khai báo => người dùng có thể quên khai báo lại nếu CBNV đó có thay đổi về chức danh.

– Kể từ phiên bản R45, phần mềm tự động cập nhật loại cán bộ theo chức vụ chức danh của CBNV.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Hồ sơ, chọn 1 CBNV. Ví dụ chọn CBNV Hoàng Minh Anh.

2. Tại phần 2. Quá trình giảng dạy, công tác, nhấn Thêm tại quá trình công tác.

3. Tại phần Loại cán bộ, thay đổi loại cán bộ của CBNV. Ví dụ thay đổi loại cán bộ thành Công chức.

4. Khi đó, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin Loại cán bộ lên phần Thông tin chung.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA