CBTC muốn chọn nhanh “đơn vị công tác” ở chức năng tìm kiếm thống kê

1. Mục đích

Giúp CBTC chọn nhanh “đơn vị công tác” ở chức năng tìm kiếm thống kê.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R45, khi CBTC muốn tìm kiếm thống kê để xuất báo cáo tùy chỉnh, tại trường đơn vị công tác của phần mềm hiện đang không chọn tìm kiếm được đơn vị.

– Kể từ phiên bản R45, phần mềm bổ sung chức năng tìm kiếm khi chọn tiêu chí tìm kiếm là Đơn vị công tác.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tìm kiếm thống kê, chọn tiêu chí tìm kiếm là Đơn vị công tác.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung chức năng tìm kiếm, đơn vị có thể nhập từ khóa tìm kiếm để tìm nhanh đơn vị công tác.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA