CBTC mong muốn khi in báo cáo các phụ cấp phải được quy về hệ số

1. Mục đích

Giúp CBTC in được các báo cáo phụ cấp quy về hệ số.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R45, hiện tại một số báo cáo tại chương trình (như BM03, BM04), các phụ cấp được quy về tỷ lệ mà tại đơn vị khi lên báo cáo, các phụ cấp đều phải quy về hệ số.

– Kể từ phiên bản R45, khi in các báo cáo phụ cấp sẽ được quy về hệ số.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem mẫu BM03 hoặc mẫu BM04

2. Khai báo các tham số báo cáo.

3. Tại đây, phần phụ cấp của báo cáo sẽ được quy hết về hệ số hoặc hệ số quy đổi từ tỷ lệ.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA