CBTC muốn xuất khẩu được hồ sơ CBNV ở mục “tra cứu hồ sơ”

1. Mục đích

Giúp CBTC xuất khẩu được  hồ sơ CBNV ở mục “tra cứu hồ sơ”.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R45, hiện tại phần mềm có chức năng “tra cứu hồ sơ”, tuy nhiên mới đang phát triển tính năng tìm kiếm và xem, CBTC chưa xuất khẩu được tại mục tra cứu hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R45, phần mềm bổ sung tính năng xuất khẩu được hồ sơ tại mục tra cứu hồ sơ.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tra cứu hồ sơ, lọc các thông tin cần tra cứu.

2. Nhấn Xuất khẩu => phần mềm sẽ tự động tải về file Danh sách tra cứu hồ sơ dưới dạng excel.

3. Anh/chị nhấn vào để xem chi tiết danh sách tra cứu hồ sơ vừa tải về.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA