Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp PMIS

Đối với các đơn vị đặc thù thuộc ngành giáo dục, chuyên viên quản lý cán bộ có thể ghi nhận kết quả đánh giá cán bộ, viên chức theo tiêu chuẩn nghề nghiệp vào phần mềm.

1. Vào menu Đánh giá\Chuẩn nghề nghiệp.

2. Chọn Đợt đánh giá năm.

3. Nhấn Chọn để chọn cán bộ, viên chức cần đánh giá.

4. Tích chọn các cán bộ, viên chức cần đánh giá. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Sửa.

6. Thực hiện đánh giá từng cán bộ, viên chức theo các tiêu chí: Xếp loại sức khỏe, Xếp loại đạo đức, Xếp loại chuyên môn, Xếp loại chung, Nhận xét, đánh giá (nếu cần).

  • Nhấn chuột vào từng cán bộ, viên chức tương ứng với từng tiêu chí.
  • Chọn xếp loại tương ứng: Tốt, Khá, Trung bình, Kém.

7. Để đánh giá nhanh nhiều cán bộ nhân viên cùng lúc, thực hiện như sau:

  • Tích chọn nhiều hoặc tất cả cán bộ nhân viên, nhấn Đánh giá.
  • Chọn kết quả Xếp loại sức khỏe, Xếp loại đạo đức, Xếp loại chuyên môn, Xếp loại chung. Nhấn Đồng ý.

8. Sau khi đánh giá xong, nhấn Cất.

9. Nhấn In\Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức.

10. Phần mềm in danh sách như sau:

11. Ngoài ra, nếu muốn loại bỏ cán bộ, viên chức nào ra khỏi bảng đánh giá, anh/chị chọn cán bộ, viên chức rồi nhấn Loại bỏ trên thanh công cụ.

Cập nhật 24/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA