CBTC muốn đánh giá ” TỐT” ở nội dung xếp loại chung theo chuẩn nghề nghiệp

1. Mục đích

Giúp CBTC đánh giá đúng được nội dung xếp loại chung theo chuẩn nghề nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R37, chương trình chưa có xếp loại chung là Tốt nên đang chưa ghi nhận đánh giá được đúng thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R36, khi đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên, CBTC có thể đánh giá xếp loại chung là Tốt để đúng với thực tế đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Đánh giá\Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp PMIS.
  • Nhấn Chọn để chọn cán bộ nhân viên cần đánh giá.
  • Nhấn Đánh giá.
  • Chọn các tiêu chí đánh giá, trong đó tại mục Xếp loại chung có thể chọn xếp loại là Tốt.

  • Ngoài ra, có thể đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp cho CBNV tại menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang\8. Kết quả đánh giá, phân loại.

Cập nhật 04/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA