CBTC muốn ghi nhận đại biểu HĐND nhiều cấp để quản lý và báo cáo SYLL chính xác

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận đúng cán bộ là đại biểu HĐND nhiều cấp (xã/huyện…) để quản lý và báo cáo sơ yếu lý lịch một cách chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R37, trường hợp cán bộ kiêm nhiệm vừa là đại biểu HĐND cấp huyện vừa là đại biểu HĐND cấp xã thì chỉ được chọn 1 trong các cấp chứ không được chọn nhiều hoặc tất cả, do đó CBTC không ghi nhận được đúng với thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R37, khi khai báo thông tin hồ sơ của cán bộ nhân viên, chương trình cho phép chọn 1 hoặc nhiều cấp Đại biểu HĐND để đúng với thực tế tại đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn CBNV cần khai báo thông tin Đại biểu HĐND.
  • Chọn đến tab 7. Thông tin khác, chọn mục Thông tin chính trị – quân sự.
  • Chọn 1 hoặc tất cả các cấp Tỉnh/Huyện/Xã tại thông tin Đại biểu HĐND.
  • Nhấn Cất để hoàn thành khai báo.

Cập nhật 04/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA