CBTC muốn ghi nhận quyết định đánh giá phân loại như 1 bản ghi quyết định công tác/nâng lương

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận quyết định đánh giá phân loại như 1 loại bản ghi quyết định công tác/nâng lương để gửi cấp có thẩm quyền ra quyết định để cập nhật hồ sơ cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R37, khi cập nhật hồ sơ chỉ cập nhật được năm đánh giá và kết quả đánh giá.

– Kể từ phiên bản R37, chương trình bổ sung thêm các trường thông tin tương ứng trên quyết định đánh giá phân loại trên Hồ sơ CBNV: Số quyết định, ngày quyết định, quyết định về việc.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Chọn cán bộ cần ghi nhận đánh giá. Chọn mục 8. Kết quả đánh giá phân loại.
  • Nhấn Thêm để thêm đánh giá cho CBNV.
  • Nhập thông tin Kết quả đánh giá và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 06/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA