Hướng dẫn đối chiếu cách lấy số liệu trên Báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB

Mục đích: Giúp thống kê số lượng hồ sơ đã hoàn thiện khai báo theo từng nghiệp vụ và trường dữ liệu.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hồ sơ CBNV cấp dưới\Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện. Nhấn vào biểu tượng In, chọn Báo cáo chi tiết kết quả nhập dữ liệu vào phần mềm MISA QLCB.
  2. Khai báo tham số báo cáo:

    • Hiển thị số liệu: chọn thống kê Chi tiết theo đơn vị hoặc Chi tiết đến CBNV.
    • Nhóm thông tin: Phần mềm mặc định thống kê tình hình nhập liệu tất cả các nhóm thông. Anh/chị có thể thay đổi nếu muốn.
    • Đơn vị: Tích chọn đơn vị cần thống kê tình hình nhập liệu của CBNV.
  3. Nhấn Đồng ý. Anh/chị có thể Lưu báo cáo về máy dưới nhiều định dạng (PDF, Word, Excel)
Cập nhật 09/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA