Kế toán đơn vị muốn xem được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị xem được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm không thể hiện được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm bổ sung cột Ghi chú để hiển thị được lý do từ chối khi bị cấp trên trả lại bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi tính lương hệ số, phụ cấp và gửi bảng lương cho đơn vị cấp trên, đợn vị cấp trên sẽ xét duyệt/từ chối và gửi lại cho đơn vị cấp dưới.

2. Trong trường hợp đơn vị cấp trên từ chối, chọn Từ chối và nhập lý do từ chối nhận báo cáo.

3. Khi đó, tại đơn vị cấp dưới, phần mềm bổ sung cột Ghi chú để hiển thị lý do cấp trên từ chối bảng lương.

Cập nhật 24/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA