Kế toán mong muốn có phần thuyết minh của mẫu 09 giống với quy định của Kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh mẫu 09 giống với quy định của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chưa đáp ứng thuyết minh mẫu 09 giống với quy định của kho bạc.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm bổ sung tùy chọn phần thuyết minh của mẫu 09 đáp ứng quy định của kho bạc.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần thiết lập tùy chỉnh.

2. Chọn Sửa mẫu bảng lương.

3. Chọn mẫu Bảng lương 09.

4. Tại phần Chân chữ ký, chọn II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước.

5. Tại đây, phần mềm bổ sung tùy chọn đáp ứng thuyết minh mẫu 09 giống với quy định của kho bạc, đồng thời thay đổi cách hiển thị lựa chọn tùy chọn, anh/chị có thể xem trước kết quả đầu ra để lựa chọn thuyết minh phù hợp.

Cập nhật 03/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA