Kế toán muốn bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng khác của đơn vị để chi trả lương hàng tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng khác của đơn vị để chi trả lương hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chỉ ghi nhận 1 STK ngân hàng của đơn vị do đó hàng tháng khi sử dụng ngân hàng khác lại phải xuất excel báo cáo 09 để chỉnh sửa hoặc vào Hệ thống\Tùy chọn để sửa lại tên tài khoản.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm cho phép khai báo được nhiều tài khoản ngân hàng tại phần Hệ thống\Tùy chọn; đồng thời khi in mẫu 09, nếu đơn vị thiết lập từ 2 tài khoản ngân hàng trở lên thì sẽ hiển thị chức năng lựa chọn ngân hàng mà đơn vị muốn sử dụng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn\tab Thông tin đơn vị, anh/chị có thể khai báo được nhiều tài khoản ngân hàng.

2. Nhấn Cất để lưu lại thông tin.

3. Nếu đơn vị có từ 2 tài khoản trở lên thì khi in bảng lương 09, anh/chị có thể lựa chọn tài khoản ngân hàng tiền sẽ được trả vào.

4. Khi đó ki in bảng lương sẽ hiển thị tài khoản ngân hàng mà anh/chị đã lựa chọn khi khai báo tham số báo cáo.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA