Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chưa đáp ứng nghiệp vụ cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09.

– Kể từ phiên bản R44, khi tạo bảng lương, phần mềm bổ sung phí chuyển khoản ngân hàng và cho điền phí chuyển khoản.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm để tạo bảng lương.

2. Điền các thông tin chung. Tích chọn Tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng và điền Mức phí.

3. Sau khi lập bảng lương có tính kèm phí chuyển khoản ngân hàng, phần mềm sẽ lấy lên phí chuyển khoản ngân hàng.

Cập nhật 24/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA