Kế toán muốn in mẫu 09 tùy chỉnh hiển thị đủ 3 nhóm cán bộ dù không có cán bộ phát sinh thuộc nhóm này

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 tùy chỉnh hiển thị đủ 3 nhóm cán bộ dù không có cán bộ phát sinh thuộc nhóm này.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm sửa tính năng hiển thị theo nhóm hưởng lương trên sửa mẫu 09, cho phép thêm nhóm hưởng lương mà không chứa CBNV trong đó. Khi đó in mẫu 09 lên đúng theo các nhóm đã thiết lập ở chức năng hiển thị nhóm hưởng lương.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lập bảng lương hệ số, phụ cấp. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Chọn mẫu tùy chỉnh 09. Tại phần Thân trang, chọn Thêm nhóm hưởng lương. Phần mềm cho phép thêm nhóm hưởng lương mà không chứa CBNV trong đó.

3. Nhấn In. Khi đó nếu mẫu 09 tích chọn hiển thị theo nhóm hưởng lương thì phần mềm sẽ lấy lên đầy đủ các nhóm hưởng lương đã lựa chọn, kể cả nhóm dó không có phát sinh CBNV nào. 

Cập nhật 24/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA