Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chỉ xác định 1 ngày công chuẩn.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm cho phép thiết lập công chuẩn tính bảo hiểm riêng so với tính lương (tạm thời chỉ áp dụng cho đặc thù tỉnh Daklak).

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn Tính theo công thực tế. Nhấn Sửa để thiết lập lại số ngày công chuẩn tính bảo hiểm/tháng.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA