Kế toán muốn tùy chỉnh công thức hiển thị các cột cho từng nhóm đối tượng cán bộ trên bảng lương 09 NĐ11

1. Mục đích

GIúp kế toán tùy chỉnh công thức hiển thị các cột cho từng nhóm đối tượng cán bộ trên bảng lương 09 NĐ11.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm thiết lập công thức cột ăn theo cho tất cả đối tượng nhóm hưởng lương.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm cho phép thiết lập công thức tính các cột theo từng nhóm hưởng lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại bảng lương tháng 9, chọn chỉnh sửa mẫu bảng lương 09/NDD11.

2. Tại phần Thân trang, anh/chị chọn Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột.

3. Tích chọn Thiết lập công thức cho từng nhóm hưởng lương.

4. Anh/chị có thể thiết lập công thức theo đặc thù của đơn vị bằng cách kích đúp chuột vào công thức cần thiết lập lại và nhập công thức mới.

Cập nhật 03/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA