Khen thưởng, kỷ luật

1. Quyết định khen thưởng

2. Quyết định kỷ luật

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA