Lãnh đạo theo dõi nhanh dữ liệu trên biểu đồ thống kê

Mục đích: Giúp CBTC đơn vị có thể theo dõi thống kê tình hình hồ sơ CBNV mà mình đang quản lý.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Sau khi đăng nhập CBTC vào mục Báo cáo, tùy theo vai trò ứng dụng sẽ thống kê các biểu đồ báo cáo tương ứng để anh/chị quản lý số liệu, tình hình hồ sơ CBNV đang quản lý.
 2. Phần mềm thống kê rất nhiều biểu đồ khác nhau và có thể tùy chỉnh ẩn/hiện biểu đồ bằng cách chọn biểu tượng Tùy chỉnh hiển thị, mở để hiện biểu đồ, sau đó chọn Áp dụng để lưu thiết lập.
 3. Với CBTC tại đơn vị chủ quản/Nội vụ: Đáp ứng theo dõi số liệu thống kê của đơn vị mình và các đơn vị đang quản lý.
  • Tổng số lượng CBNV, biểu đồ Cơ cấu cán bộ
  • Tổng số lượng Công chức và biểu đồ Cơ cấu công chức.
  • Tổng số lượng Viên chức và biểu đồ Cơ cấu viên chức
  • Tổng số Lao động hợp đồng và biểu đồ Lao động hợp đồng 
  • Hợp đồng NĐ 68 & 161 và biểu đồ Hợp đồng NĐ 68& 161
  • Hợp đồng NĐ 111 và biểu đồ NĐ 111
  • Người hoạt động không chuyên trách và biểu đồ thống kê Cơ cấu hoạt động không chuyên trách
  • Lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù và biểu đồ Cơ cấu lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù
  • Thống kê Loại cán bộ khác và biểu đồ Cơ cấu Loại cán bộ khác
  • Tình hình đồng bộ: Hồ sơ đồng bộ cần cập nhật.
  • Tình hình thực hiện biên chế
  • Cơ cấu CBNV
   • Loại cán bộ
   • Tuyến đơn vị
   • Loại hình đơn vị
  • Để xem thêm các báo cáo khác anh/chị chọn Xem thêm báo cáo khác 
  • Thống kê số lượng CBNV theo
   • Giới tính
   • Độ tuổi
   • Đảng viên
   • Dân tộc
   • Tôn giáo
   • Trình độ chuyên môn cao nhất
   • Trình độ lý luận chính trị
   • Trình độ quản lý nhà nước
 4. Với CBTC tại đơn vị trực thuộc: Tương tự các biểu đồ báo cáo như CBTC đơn vị chủ quản, tuy nhiên đáp ứng theo dõi số liệu thống kê của đơn vị mình.
 5. Anh/chị nhấn vào biểu tượng bên dưới dể thiết lập tham số cho báo cáo.
Cập nhật 30/05/2024

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA