CBTC muốn quản lý thông tin hộ chiếu công vụ để đảm bảo quản lý đầy đủ tài nguyên quốc gia

1. Mục đích

Giúp CBTC quản lý thông tin hộ chiếu công vụ ngoại giao theo QĐ 58/2012/QĐ-TTg để đảm bảo tài sản của NNVN, đảm bảo CBCCVC sử dụng hộ chiếu đúng mục đích, đúng quy định.

Hộ chiếu công vụ là hộ chiếu ngoại giao được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R37, khi khai báo hồ sơ cán bộ nhân viên, chương trình bổ sung thêm tab Hộ chiếu công vụ để theo dõi thông tin Hộ chiếu công vụ của CBNV.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. Chọn CBNV cần khai báo Hộ chiếu công vụ.
  • Chọn đến tab 11. Hộ chiếu công vụ, nhấn Thêm.
  • Nhập Số hộ chiếu công vụ, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Nơi cấp, Ghi chú (nếu có).
  • Nhấn Đính kèm tệp để tải lên file đính kèm (nếu có).
  • Nhấn Đồng ý. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành khai báo.

Cập nhật 04/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA