Xem báo cáo

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) xem được các báo cáo tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc cấp dưới.

Hướng dẫn thực hiện:

Đối với CBTC đơn vị chủ quản/nội vụ

 1. Vào Báo cáo.
 2. Để xem báo cáo của đơn mình và các phòng ban thuộc đơn vị, chọn Xem báo cáo đơn vị tôi:
  • Chọn báo cáo cần lấy số liệu trong danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Khai báo tham số tương ứng với từng báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý, phần mềm lấy lên số liệu báo cáo chỉ riêng tại đơn vị.
 3. Để xem báo cáo các đơn vị trực thuộc cấp dưới. chọn Xem báo cáo tôi quản lý:
  • Chọn báo cáo cần lấy số liệu, nhấn Xem báo cáo.
  • Khai báo tham số, chọn đơn vị trực thuộc cần thống kê số liệu trong cây đơn vị.
  • Nhấn Đồng ý, phần mềm lấy lên số liệu báo cáo tại các đơn vị trực thuộc đã chọn.
 4. Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.

Đối với CBTC đơn vị trực thuộc cấp dưới

 1. Vào Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý để xem báo cáo tại đơn vị mình
 2. Chọn báo cáo cần lấy số liệu, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo tham số tương ứng từng loại báo cáo.
 4. Nhấn Đồng ý, phần mềm lấy lên số liệu báo cáo tại các đơn vị trực thuộc đã chọn.
 5. Để tải báo cáo về máy, chọn Lưu và chọn định dạng báo cáo muốn tải về (PDF, Word, Excel)
Cập nhật 22/02/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA