Xem hồ sơ được chia sẻ

Giúp CBTC xem được hồ sơ CBCCVC được đơn vị khác chia sẻ.

1. Vào menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ được chia sẻ, phần mềm sẽ hiển thị danh sách hồ sơ CBNV được đơn vị khác chia sẻ.

2. Có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách hồ sơ được chia sẻ ra file excel.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA