Tiếp nhận cán bộ

Giúp CBTC nhập thông tin quyết định tiếp nhận cán bộ từ đơn vị khác sang sau khi nhận được thông tin tiếp nhận tại tab Tiếp nhận.

1. Đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy thông báo tiếp nhận cán bộ, anh/chị nhấn tại đây trên thông báo để chuyển sang màn hình Tiếp nhận hồ sơ.
Hoặc có thể vào Hồ sơ\Tiếp nhận.

2. Tích chọn cán bộ cần tiếp nhận, nhấn In quyết định tiếp nhận. Tùy thuộc vào cán bộ được tiếp nhận ở vị trí nào để in tương ứng: Quyết định tiếp nhận công chức hay Quyết định tiếp nhận viên chức.

3. Nếu tiếp nhận cán bộ đó thì nhấn Tiếp nhận cán bộ.

  • Kiểm tra lại Số hiệu cán bộ xem có trùng với cán bộ hiện có tại đơn vị hay không.
  • Chọn Tiếp nhận vào phòng/ban nào trong đơn vị.

4. Còn nếu không muốn tiếp nhận cán bộ thì nhấn Hủy tiếp nhận.

5. Nhấn Đồng ý. Hệ thống hiển thị thông báo đã tiếp nhận cán bộ nhân viên.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA