Nhận, phê duyệt hồ sơ trực tuyến của CBNV

Sau khi CBNV khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến, CBTC sẽ nhận, phê duyệt/từ chối hồ sơ trực tuyến của CBNV tại đơn vị.

1. Sau khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo về việc đã có cán bộ nhân viên khai báo hồ sơ trực tuyến. Nhấn vào link vào đây để xem chi tiết hồ sơ.

2. Chương trình hiển thị danh sách CBNV khai báo hồ sơ trực tuyến, nhấn Xem chi tiết hoặc kích đúp chuột vào hồ sơ để xem chi tiết.

3. CBTC kiểm tra lại hồ sơ của CBNV:

  • Nhấn Phê duyệt để phê duyệt hồ sơ => Sau khi phê duyệt, hệ thống sẽ thêm hồ sơ vào danh sách trích ngang.
  • Nhấn Sửa nếu CBTC muốn sửa thông tin cho CBNV => Sau khi sửa xong thì thực hiện phê duyệt hồ sơ.
  • Nhấn Từ chối nếu từ chối hồ sơ này, nhập Lý do từ chối => Sau khi từ chối, hồ sơ sẽ được trả về cho CBNV.
    • CBNV tra cứu hồ sơ bằng cách nhấn Tra cứu hồ sơ, nhập Mã hồ sơ (xem mã hồ sơ trong email).
    • Nhấn Sửa hồ sơ để sửa lại hồ sơ và gửi lại cho CBTC phê duyệt.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA