Xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Giúp CBTC của các đơn vị trường học giáo dục lập được Phiếu kê khai hưởng thâm niên nghề giáo để gửi lên PGD/PNV.

CBNV là giáo viên kê khai thông tin hưởng phụ cấp thâm niên nghề 

1. Giáo viên thuộc đơn vị là trường học đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBNV để thực hiện kê khai thông tin đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Nhấn Kê khai đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Thực hiện khai báo các thông tin trên Phiếu kê khai. 

3. Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu (1).

4. Nhấn Gửi phiếu kê khai (2) để gửi cho CBTC phê duyệt.

CBTC phê duyệt và cập nhật hồ sơ

1. CBTC đăng nhập vào phần mềm, chọn menu Quản lý hồ sơ\Xét hưởng PCTN nghề, sau đó thực hiện Duyệt hoặc Từ chối Phiếu kê khai hưởng PCTNN của CBNV.

2. Nhấn In để in, xem phiếu kê khai của CBNV.

3. Nhấn Duyệt để phê duyệt phiếu kê khai, nhấn Từ chối để từ chối phiếu kê khai của CBNV. Nếu Từ chối, cần nhập đầy đủ lý do từ chối và gửi lại cho CBNV.

4. Sau khi duyệt phiếu kê khai, nhấn Cập nhật hồ sơ

Kiểm tra thông tin Phụ cấp thâm niên nghề của CBNV. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình sẽ tự động cập nhật phụ cấp thâm niên nghề của CBNV tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV\tab 3. Lương, phụ cấp\Phụ cấp.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA