CBTC muốn xem nhanh danh bạ CBNV để không mất thời gian tìm kiếm

1. Mục đích

Giúp CBTC xem nhanh danh bạ CBNV để không mất thời gian tìm kiếm.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R37, phần mềm bổ sung menu Danh bạ để CBTC có thể tìm kiếm dễ dàng, đồng thời cải tiến lại giao diện màn hình cán bộ nhân viên để xem nhanh danh bạ của các CBNV trong đơn vị.

Cụ thể như sau:

Đối với CBTC:

  • Chọn menu Danh bạ.
  • Anh/chị có thể lọc nhanh các điều kiện tìm kiếm theo Loại cán bộ, Số hiệu cán bộ, Họ và tên, Giới tính…

  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh bạ ra file excel.

Đối với CBNV:

  • Đăng nhập vào chương trình với vai trò CBNV.
  • Tại phần Danh bạ, CBNV có thể nhìn thấy tất cả các thông tin của CBNV khác trong đơn vị để có thể liên lạc khi cần.

Cập nhật 04/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA