1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng
  3. Tra cứu hồ sơ cấp dưới (dành cho ĐVCQ/CQTC)

Tra cứu hồ sơ cấp dưới (dành cho ĐVCQ/CQTC)

Giúp CBTC tra cứu hồ sơ CBCCVC cấp dưới, chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của Tỉnh.

Tra cứu hồ sơ

1. Vào menu Tra cứu hồ sơ, chọn tab Tra cứu hồ sơ.

2. Tra cứu hồ sơ theo Đơn vịTrạng thái làm việc hay chọn đúng cán bộ muốn tra cứu. Nhấn Tìm kiếm.

3. Tích chọn hồ sơ cán bộ muốn chia sẻ cho đơn vị khác, chọn Chia sẻ hồ sơ CBNV.

4. Tại phần Thông tin được chia sẻ: tích chọn các thông tin cần chia sẻ.

5. Tại phần Đơn vị được chia sẻ: tích chọn đơn vị nhận thông tin chia sẻ.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách hồ sơ ra file excel.

8. Tích chọn 1 hoặc nhiều cán bộ trên danh sách, nhấn In và chọn mẫu in tương ứng.

Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện

1. Tại menu Tra cứu hồ sơ, chọn tab Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện.

2. Chọn Đơn vị cần thống kê. Nhấn Thống kê.

3. Chương trình sẽ thống kê những đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ và số hồ sơ cần phải hoàn thiện. Nhấn Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

4. Nhập Thời gian hoàn thiện hồ sơNội dung thông báo. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận