1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R32
 4. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2e theo TT46/2019/TT-BTC

Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2e theo TT46/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu mẫu số 2e: Nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ theo nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành TW.

2. Chi tiết thay đổi

 • Khi lập bảng CCTL, nhập Thông tin Thay đổi cơ chế tự chủ:
  • Chọn Đơn vị chuyển đổi từ cơ chế, Sang cơ chế.
  • Nhập Kinh phí tiết kiệm được từ việc thay đổi cơ chế tự chủ trong 1 tháng.

 • Nhấn Tính nhu cầu CCTL. Phần mềm tự động tính nguồn thực hiện CCTL từ việc thay đổi cơ chế tự chủ.
 • Nhấn Xem chi tiết.
 • Nhấn In để in Biểu mẫu số 2e: Nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận