Kế toán muốn xuất khẩu danh sách CBNV để kiểm tra lại và nhập khẩu lại, ví dụ điền sai hệ số cần chỉnh sửa lại

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu được danh sách CBNV ra file excel để kiểm tra lại số liệu nhập đã đúng hay chưa và nhập khẩu lại vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Nhấn Xuất khẩu.

  • Chọn dữ liệu cần xuất khẩu:

  • Tích chọn các thông tin cần xuất khẩu: Thông tin chung, Tình trạng làm việc, Thông tin bảo hiểm, Lương hiện hưởng, Phụ cấp.
  • Mở file excel, chỉnh sửa các thông tin trên file excel, sau đó lưu file lại.
  • Sau khi thực hiện chỉnh sửa các thông tin xong, thực hiện nhập khẩu vào phần mềm (xem hướng dẫn cho trường hợp Nhập khẩu danh sách cán bộ khi đơn vị chỉ sử dụng nghiệp vụ Lương).

  • Lưu ý: Anh/chị không nên sửa thông tin Số hiệu cán bộ, nếu sửa lại thông tin này thì khi nhập khẩu vào phần mềm, chương trình sẽ tự hiểu là CBNV được thêm mới.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA