Kế toán muốn tự động sinh bảng tính các khoản phụ cấp đặc thù ngành và tính thuế TNCN từ bảng lương tháng trước để tiện thao tác

1. Mục đích

Phần mềm tự động sinh bảng tính các khoản phụ cấp đặc thù ngành và tính thuế TNCN từ bảng lương tháng trước để tiết kiệm thời gian và thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

 • Hàng tháng, anh/chị lập nhanh bảng lương bằng cách thêm mới từ bảng lương đã có từ tháng trước.
  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Nhấn Thêm mới từ bảng lương đã có.
  • Nhấn Tính lương.

 • Nếu đã có bảng phụ cấp tính thuế TNCN, bảng khấu trừ không thường xuyên ở tháng trước rồi mà tháng này chưa có thì chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Nhấn Lập để chương trình tự động lập bảng tính phụ cấp, bảng tính thuế thu nhập cá nhân, bảng khấu trừ thường xuyên.
  • Tự động tính bảng lương:

  • Hay là bảng tính thuế TNCN:

 • Chọn menu Tiền lương\Tính khấu trừ KTX để xem bảng tính các khoản khấu trừ không thường xuyên.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA