Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in được danh sách các khoản khấu trừ lương để nộp cho KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

  • Phần mềm in Bảng các khoản trích nộp theo lương:

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA