1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN

Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in được danh sách các khoản khấu trừ lương để nộp cho KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

  • Phần mềm in Bảng các khoản trích nộp theo lương:

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận