CBTC muốn chủ động bổ sung loại hợp đồng theo nhu cầu của tỉnh

1. Mục đích

Giúp CBTC khai báo được loại hợp đồng định mức cho CBNV tại đơn vị theo nhu cầu của tỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, CBTC chỉ được chọn lựa các loại hợp đồng và thời hạn trong danh mục có sẵn và cũng chưa có loại hợp đồng là hợp đồng định mức theo nhu cầu của tỉnh.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung thêm loại hợp đồng định mức và thời hạn trong danh mục hợp đồng để CBTC khai báo cho CBNV tại đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. Chọn mục 9. Hợp đồng hoặc chọn menu Hợp đồng.
  • Khai báo thông tin hợp đồng: Số hợp đồng, Loại hợp đồng là Hợp đồng định mứcThời hạn hợp đồngNgày có hiệu lực.
  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA