Bổ sung mẫu 09-Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo NĐ11/2020/NĐ-CP

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo NĐ 11/2020/NĐ-CP .

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, căn cứ vào bảng tính lương, phụ cấp, bảng tính các thu nhập khác hàng tháng để in được .

  • Sau khi lập bảng tính lương hàng tháng hoặc các bảng tính thu nhập khác, vào menu Báo cáo\Báo cáo lương\Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu số 09/NĐ 11.
  • Chọn tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA