Kế toán muốn đáp ứng bảng lương đặc thù huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

1. Mục đích

Giúp kế toán huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh in được bảng lương theo mong muốn của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

– Trước phiên bản R39, theo đặc thù huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh thì bảng lương đang thiếu thông tin bậc lương. Nếu tùy chỉnh bảng lương thì chỉ tùy chỉnh trên 1 bảng, chưa chia thành 2 bảng được hoặc nếu tùy chỉnh thì phải thiết lập lại công thức do thành tiền đang lấy trực tiếp từ bảng tính lương tổng.

– Kể từ phiên bản R39, phần mềm in được bảng thanh toán tiền lương tháng PGD Dương Minh Châu.

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Lập bảng tính lương, phụ cấp. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Nhấn In\Bảng thanh toán tiền lương tháng PGD Dương Minh Châu.

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 10/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA