Kế toán muốn đáp ứng bảng lương đặc thù PGD Tháp Mười

1. Mục đích

Giúp kế toán in được các bảng lương đặc thù PGD Tháp Mười.

2. Chi tiết thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, kế toán có thể in được 3 mẫu lương đặc thù PGD Tháp Mười.

Bảng chi trả lương, phụ cấp hàng tháng

  • Chương trình in mẫu như sau:

Bảng truy lĩnh do nâng lương, PC

  • Chương trình in mẫu như sau:

Bảng truy lĩnh do nâng MLCS

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 07/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA