CBTC muốn bổ sung thêm thông tin khai báo hồ sơ cán bộ CBNV để thuận tiện hơn cho quá trình khai báo hồ sơ

1. Mục đích

Giúp CBTC bổ sung thêm thông tin khai báo hồ sơ CBNV để thuận tiện hơn cho quá trình khai báo hồ sơ.

2. Các bước thực hiện

– Trước phiên bản R39, phần mềm hỗ trợ CBTC khai báo hồ sơ trực tuyến với các thông tin hiện tại của CBNV (do mục đích cho CBNV kê khai nên CBNV có thể không nhớ hết được quá trình lương của bản thân do không lưu trữ hồ sơ gốc).
Tuy nhiên đơn vị mong muốn có thể bổ sung thêm nhiều dòng thông tin lương phụ cấp và hồ sơ thân nhân để CBNV tự nhập liệu.

– Kể từ phiên bản R39, phần mềm bổ sung Thông tin lương, phụ cấp hiện tại khi CBNV khai báo hồ sơ trực tuyến.

Cán bộ nhân viên khai báo hồ sơ trực tuyến

 • Tại màn hình đăng nhập, cán bộ nhân viên nhấn Khai báo thông tin ban đầu để khai báo hồ sơ trực tuyến.
 • Lần lượt khai báo các thông tin, trong đó có Thông tin lương, phụ cấp hiện tại.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Gửi để gửi cho CBTC phê duyệt.

Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương

 • CBTC đăng nhập vào chương trình sẽ nhìn thấy thông báo về việc có CBNV khai báo hồ sơ trực tuyến. Nhấn vào đường link vào đây để xem và phê duyệt hồ sơ cho CBNV.

 • Kéo thanh cuộn để kiểm tra lại các thông tin mà CBNV vừa khai báo trực tuyến.

 • Nhấn Phê duyệt để phê duyệt hồ sơ => Sau khi phê duyệt, hệ thống sẽ thêm hồ sơ vào danh sách trích ngang.
 • Nhấn Sửa nếu CBTC muốn sửa thông tin cho CBNV => Sau khi sửa xong thì thực hiện phê duyệt hồ sơ.
 • Nhấn Từ chối nếu từ chối hồ sơ này, nhập Lý do từ chối => Sau khi từ chối, hồ sơ sẽ được trả về cho CBNV.
  • CBNV tra cứu hồ sơ bằng cách nhấn Tra cứu hồ sơ, nhập Mã hồ sơ (xem mã hồ sơ trong email).
  • Nhấn Sửa hồ sơ để sửa lại hồ sơ và gửi lại cho CBTC phê duyệt.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA