CBTC muốn bổ sung trường trộn cho các quyết định nghỉ việc ,thôi việc, chấm dứt hợp đồng_PNV Gia Lâm

1. Mục đích

Giúp CBTC in được quyết định nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng có bổ sung thêm 1 số trường trộn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang\tab 2. Quá trình công tác.
  • Nhấn Thêm để khai báo quá trình công tác.
  • Chọn Loại quyết định  Nghỉ việc riêng không hưởng lương.
  • Khai báo các thông tin khác: Từ ngày, Ngày bàn giao,…
  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA