Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 1)

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được dự toán lương chi tiết theo từng nguồn để phòng tài chính duyệt chi tiết từng nguồn và khoản lương.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV. Nhấn Thêm tại phần Quá trình lương. Chọn Nguồn chi trả và Loại – Khoản.

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV. Nhấn Thêm tại phần Phụ cấp. Chọn Nguồn chi trả và Loại – Khoản

  • Khi lập bảng tính lương, chương trình cho phép chọn Loại cán bộ hoặc không chọn.

  • Nhấn Tính lương => chương trình tự động tính lương cho loại cán bộ được chọn.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA