Kế toán muốn đáp ứng nghiệp vụ làm thêm, làm đêm và bổ sung mẫu in các khoản làm thêm giờ theo mẫu C10-HD

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được danh sách cán bộ nhân viên được hưởng phụ cấp làm thêm, làm đêm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Tiền lương\Tính các khoản khác.
  • Nhấn Thêm mới. Chọn Phụ cấp đặc biệt ngành là Phụ cấp làm thêm, làm đêm.

  • Nhấn Đồng ý. 
  • Nhấn Chọn. Tích chọn các CBNV được hưởng phụ cấp làm thêm, làm đêm.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhập Số giờ Làm thêm ngày thường; Làm thêm thứ 7, cn; Làm thêm ngày lễ, tết, Làm thêm buổi đêm, Số ngày nghỉ bù => Chương trình tự động tính Thành tiềnTổng tiền làm thêm và Số tiền thực được thanh toán.
  • Nhấn Cất.

  • Nhấn In để in bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.

  • Nhấn Cập nhật bảng lương để chương trình cập nhật phụ cấp làm thêm, làm đêm vào bảng lương tháng tại cột Các khoản phụ cấp đặc biệt ngành (bao gồm Phụ cấp làm thêm, làm đêm và Phụ cấp công tác phí).

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA