Kế toán muốn tùy biến bổ sung các trường thông tin cột trên giao diện dự toán lương

1. Mục đích

Giúp kế toán chủ động tùy biến các trường thông tin trên giao diện dự toán lương để thống kê, kiểm tra và in được dự toán lương theo từng loại đối tượng hoặc tiêu chí. Đồng thời giúp dễ dàng thống kê kết quả và so sánh với biên chế quỹ lương duyệt cho từng đối tượng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Sau khi lập dự toán lương, chương trình bổ sung thêm cột Loại cán bộ ngay sau cột STT để kế toán dễ dàng lọc theo từng loại cán bộ tương ứng.
  • Đồng thời, khi kéo thanh cuộn thì vẫn xem được thông tin là của CBNV nào.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA