Đáp ứng mẫu bảng lương 2a – Xí Mần

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Mẫu tùy chọn hiển thị phụ cấp khác).

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, chương trình đang mặc định chỉ hiển thị 1 số phụ cấp theo mẫu, các phụ cấp còn lại cộng hết vào phụ cấp khác.

Kể từ phiên bản R33, chương trình bổ sung Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Mẫu tùy chọn hiển thị phụ cấp khác).

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương\Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Mẫu tùy chọn hiển thị phụ cấp khác).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA