Cải tiến bộ lọc tìm kiếm nhanh mặc định, tìm kiếm thông tin cơ bản

1. Mục đích

Giúp CBTC có bộ lọc tìm kiếm nhanh và mặc định một số thông tin cơ bản để dễ dàng thực hiện khi cần.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cải tiến lại bộ lọc tìm kiếm thống kê nhanh, CBTC có thể tìm kiếm các thông tin cơ bản.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA