Cải tiến cây đơn vị khi chọn in báo cáo

1. Mục đích

Cải tiến cây đơn vị khi chọn in báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, khi thực hiện in báo cáo tại đơn vị chủ quản/nội vụ sẽ hiển thị cây đơn vị để chọn các đơn vị để in. Hiện tại phần mềm đang tích chọn tất cả các đơn vị, trong trường hợp người dùng không bỏ tích các đơn vị mà chỉ thực hiện tìm kiếm đơn vị cần xuất dữ liệu và nhấn in thì khi đó phần mềm vẫn hiểu là đang chọn tất cả các đơn vị.
Nếu người dùng muốn in dữ liệu của 1 đơn vị thì cần bỏ tích chọn tất cả các đơn vị, chọn đơn vị cần in báo cáo và tích chọn, nhấn in mới có thể in được dữ liệu của riêng đơn vị đó.

– Kể từ phiên bản R55.1, phần mềm mặc định hiển thị cây đơn vị mở rộng tất cả và không tích chọn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, khi in báo cáo tại đơn vị chủ quản/đơn vị nội vụ, phần mềm mặc định hiển thị cây đơn vị mở rộng và không tích chọn tất cả. Đồng thời cải tiến giao diện in báo cáo to hơn để hiển thị cây đơn vị được rõ ràng hơn.

2. Khi tìm kiếm đơn vị, thì phần mềm mặc định không tích chọn tất cả, khi anh chị tìm kiếm đơn vị xong có thể tự chủ động tích chọn đơn vị cần in.

3. Ngoài ra anh chị có thể tìm kiếm theo mã QHNS.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA