CBTC mong muốn lấy được nhiều đối tượng (loại cán bộ) hơn lên báo cáo so với thông tư quy định

1. Mục đích

Giúp CBTC lấy được nhiều đối tượng (loại cán bộ) hơn lên báo cáo so với thông tư quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, hiện tại một số báo cáo như 0205, báo cáo số lượng, chất lượng công chức viên chức hay Báo cáo danh sách và tiền lương công chức, viên chức và HĐ NĐ 68 hiện tại chỉ lấy lên các đối tượng là công chức, viên chức, LĐHĐ NĐ68 theo như mẫu biểu yêu cầu của BNV. Trong khi đó, thực tế tại đơn vị có thể sử dụng mẫu này nhưng có lấy thêm cả đối tượng hợp đồng khác để tiện trong công tác tổng hợp, thống kê và quản lý.
Hiện tại phần mềm chưa bổ sung các đối tượng khác lên trên báo cáo, đơn vị phải tổng hợp bên ngoài.

– Kể từ phiên bản R55.1, phần mềm bổ sung thêm đối tượng (loại cán bộ) khi in báo cáo.

Cụ thể như sau

Khi in các báo cáo, phần mềm bổ sung loại cán bộ để người dùng chọn lên báo cáo:

  • Biểu số 0205.B/BNV

Tương tự, với các báo cáo sau phần mềm cũng đã bổ sung thêm đối tượng (loại cán bộ) khi in báo cáo:

  • Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên
  • Báo cáo danh sách và tiền lương công chức, viên chức
  • Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA