PNV mong muốn xuất được danh sách cán bộ theo các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp PNV xuất được danh sách cán bộ theo các đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, nhằm quản lý thông tin hồ sơ CBNV đơn vị trực thuộc, CBTC tại đơn vị chủ quản/nội vụ sẽ sử dụng chức năng Tìm kiếm thống kê và xuất khẩu danh sách CBNV theo nhu cầu, có thể xuất khẩu 1 hoặc nhiều đơn vị. Tuy nhiên hiện tại khi thực hiện xuất khẩu nhiều đơn vị, danh sách CBNV xuất ra liên tục không phân ra theo các đơn vị làm khó theo dõi.

– Kể từ phiên bản R55.1, khi thực hiện xuất khẩu CBNV tại màn hình tra cứu, cho phép tùy chọn có nhóm theo đơn vị.

Cụ thể như sau

ếu có thì file xuất khẩu ra sẽ có dòng nhóm Đơn vị ở đầu để phân biệt.

Cập nhật 22/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA