CBTC mong muốn chỉ hiển thị các báo cáo theo từng nhóm đơn vị

1. Mục đích

Chỉ hiển thị các báo cáo theo từng nhóm đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55.1, tại danh sách báo cáo của các đơn vị, phần mềm mang toàn bộ danh mục báo cáo đi bao gồm cả các báo cáo đặc thù cho y tế, giáo dục hay đặc thù địa phương, hay đơn vị khối xã cũng sẽ có các báo cáo về công chức viên chức cấp huyện trở lên,… Vì có quá nhiều báo cáo sẽ gây rối cho đơn vị không biết nên chọn báo cáo nào để sử dụng. Nếu muốn làm gọn thì đơn vị phải vào để ẩn hiện báo cáo tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng biết sử dụng.

– Kể từ phiên bản R55.1, phần mềm tách nhỏ các nhóm báo cáo theo từng thông tư nghị định, nhóm báo cáo đặc thù đảm bảo dễ dàng chọn được in báo cáo theo mong muốn.

Cụ thể như sau

Phần mềm tách nhỏ các nhóm báo cáo theo từng thông tư nghị định, nhóm báo cáo đặc thù đảm bảo dễ dàng chọn được in báo cáo theo mong muốn. Đồng thời phần mềm mặc định ẩn/hiện báo cáo linh hoạt theo loại hình/tuyến đơn vị.

Cập nhật 13/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA