Cải tiến chức năng bổ sung lý lịch định kỳ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể kiểm soát được việc cập nhật lý lịch của CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi thực hiện cập nhật bổ sung lý lịch định kỳ, sau khi đã bổ sung thay đổi, CBNV nhấn Lưu thì mặc định lưu và gửi kết quả đã cập nhật cho CBTC, CBNV không thể thay đổi hay chỉnh sửa lại trừ khi CBTC từ chối.

– Kể từ phiên bản R50, khi thực hiện cập nhật bổ sung lý lịch định kỳ, sau khi đã bổ sung, phần mềm tách chức năng LưuGửi riêng để CBNV có thể chỉnh sửa nhiều lần trước khi gửi cho CBTC.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện cập nhật bổ sung lý lịch định kỳ của CBNV, sau khi đã bổ sung, phần mềm tách chức năng LưuGửi riêng để CBNV có thể chỉnh sửa nhiều lần trước khi gửi cho CBTC.

2. Sau khi đã cập nhật, nhấn Gửi. Tại đây phần mềm sẽ tự động gửi lý lịch đã được thay đổi bổ sung của CBNV về cho CBTC.

3. Sau khi đã gửi lý lịch bổ sung cho CBTC, nếu CBNV nhấn Sửa, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo, anh/chị sẽ không thể sửa được nữa trừ khi CBTC duyệt hoặc từ chối.

Cập nhật 30/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA