CBTC Thường Tín mong muốn cấp đánh giá cao hơn có thể gửi trả kết quả cấp đánh giá dưới nếu cấp dưới gửi nhầm hoặc chưa hoàn thiện đánh giá

1. Mục đích

Giúp CBTC cấp đánh giá cao hơn có thể gửi trả kết quả cấp đánh giá dưới nếu cấp dưới gửi nhầm hoặc chưa hoàn thiện đánh giá.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, việc thực hiện đánh giá điện tử đang thực hiện xuyên suốt 1 luồng từ dưới lên trên. Tuy nhiên có trường hợp gửi chưa hoàn thiện đánh giá đã gửi hoặc cần phải thực hiện chỉnh sửa lại thì không cách nào có thể sửa được mà phải tạo lại đợt đánh giá mới.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung chức năng Gửi trả ở màn hình đánh giá của cấp trên đáp ứng tại cả 2 quy trình trong và ngoài đơn vị để có thể trả lại kết quả cho cấp dưới nếu phát hiện thiếu hay sai sót, giúp CBNV có thể thực hiện chỉnh sửa phiếu đánh giá mà không cần tạo đợt đánh giá mới.

Cụ thể như sau

1. Sau khi CBNV tự đánh giá và gửi lên đơn vị có thẩm quyền xác nhận, đơn vị có thẩm quyền sẽ được xem kết quả tự đánh giá của CBNV, sau đó thực hiện xác nhận và gửi kết quả đánh giá cho cấp đánh giá tiếp theo. Trong trường hợp có sai sót bất cập, phần mềm cho phép Gửi trả lại phiếu đánh giá.

2. Nhập lý do gửi trả.

3. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo cho CBNV biết được kết quả đánh giá đã bị trả về cùng lý do, vui lòng vào thực hiện đánh giá và gửi lại cho cấp trên.

Cập nhật 27/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA