CBTC Thường Tín mong muốn khi in kết quả đánh giá của lãnh đạo đơn vị theo từng người và bổ sung các mẫu báo cáo đánh giá

1. Mục đích

Giúp  CBTC Thường Tín khi in kết quả đánh giá của lãnh đạo đơn vị theo từng người và bổ sung các mẫu báo cáo đánh giá.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi thực hiện in thông báo kết quả cho lãnh đạo đơn vị, PNV thường in thông báo từng người hoặc in tất cả. Phần mềm mặc định in toàn bộ kết quả của lãnh đạo trên 1 mẫu mà chưa thể in mỗi người 1 mẫu riêng. Ngoài ra đối với mẫu 4a và 4c, kết quả đánh giá của các đơn vị cũng cần được in tại PNV để phục vụ công tác. HIện phần mềm chưa đáp ứng 2 mẫu này.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung các mẫu báo cáo mới của PNV Thường Tín và chỉnh sửa các báo cáo cũ.

Cụ thể như sau

Phần mềm bổ sung các mẫu báo cáo sau:

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với chủ tịch UBND xã

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại tháng

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ

Tổng hợp kết quả Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Cập nhật 30/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA